Vodní mlýn ve Slupi

Národní kulturní památka nedaleko Znojma. Zachovalý rozsáhlý vodní mlýn je technickým a architektonickým skvostem.

Mlýn se nachází asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architektonickým ztvárněním je opravdu ojedinělou a zajímavou technickou památkou. Vzhledem k rekonstrukčním pracem v interiéru a tvorbě nové expozice byla pochůzková trasa upravena. Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout v ukázkovém provozu čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Na nich lze sledovat celý proces mletí obilí. Každoročně v měsíci září se před památkou za spolupořadatelské účasti TMB koná setkání tradičního lidového řemesla a folklorních souborů pod názvem "Slavnosti chleba".

Otevírací doba:
duben–říjen: úterý–neděle, svátky 9–17 hodin
začátky prohlídek v celou hodinu, poslední v 16 hodin
polední pauza 12–13 hodin
v úterý po státním svátku zavřeno

Vstupné:
základní 60 Kč
snížené 30 Kč

Správa: http://www.technicalmuseum.cz/