Informace pro ubytovatele

Informace pro ubytovatele – Všeobecné obchodní podmínky serveru turisticky.net

Úvodní ustanovení

Společnost Mangoinvest, s.r.o., se sídlem na adrese Rooseveltova 584/9, Brno, PSČ 602 00, IČ: 02042100 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem internetového serveru Turisticky.net, dostupného na internetové adrese http://www.turisticky.net (dále jen „Turisticky.net“), umožňující uživatelům (dále jen „Uživatel“) vybrat a rezervovat ubytovací a obdobné služby, které jsou provozovány jednotlivými ubytovacími zařízeními (dále jen „Ubytovací zařízení“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu a lze je doplňovat elektronickou cestou.

Informace o Ubytovacím zařízení

Poskytovatel umožní na internetových stránkách publikovat informace o ubytovacím zařízení, jeho službách a cenách. Ubytovací zařízení se zavazuje na Serveru uvádět informace pravdivě, přesně, uceleně (žádné informace nebude vědomě zadržovat). V případě, že poskytnuté informace a materiály dodané Ubytovacím zařízením nebudou pravdivé, porušují práva třetích stran nebo způsobují jiné právní spory, pak nese zodpovědnost Ubytovací zařízení, pokud tento problém prokazatelně nezpůsobil Poskytovatel. Toto ustanovení řeší i problémy týkající se reklamací ze strany Klientů.

Formy spolupráce serveru Turisticky.net s Ubytovacím zařízením

Ubytovací zařízení je možné prezentovat v režimu „Zápis OPTIM“ nebo v placeném „Zápis PROFI“. Popis jednotlivých režimů :

Zápis ZDARMA obsahuje:

 • prezentaci Ubytovacího zařízení na portálu www.turisticky.net
 • zobrazení maximálně 5 fotografií ve fotogalerii
 • veškeré změny prezentace jsou bezplatné
 • zobrazení přímého telefonického kontaktu a odkazu na Vaše www stránky
 • veškeré rezervace jsou realizovány formou „na dotaz“ a vždy je nutné odsouhlasení volné kapacity od provozovatele Ubytovacího zařízení telefonicky či emailem

Zápis PROFI obsahuje

 • prezentaci Ubytovacího zařízení na portálu www.turisticky.net
 • zobrazení neomezeného počtu fotografií ve fotogalerii
 • veškeré změny prezentace jsou bezplatné
 • přednostní zobrazení před zápisy ZDARMA
 • zasílání objednaných rezervací přímo Ubytovacímu zařízení (Poskytovatel nepožaduje žádnou provizi!)
 • zobrazení přímého telefonního kontaktu a odkazu na Vaše webové stránky po celou dobu trvání zápisu PROFI

Zápis PROFI se standardně uzavírá na dobu trvání 1 rok a poté, pokud nedojde k prodloužení platnosti zápisu PROFI, přechází tento do režimu zápis ZDARMA. Prodloužení zápisu je podmíněno písemným souhlasem provozovatele Ubytovacího zařízení a úhradou příslušného ročního poplatku.

Další ujednání

Provozovatel ubytovacího zařízení souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn prezentovat veřejnosti údaje o ubytovacích zařízeních též na jiných Poskytovatelem provozovaných službách a dále též prostřednictvím svých smluvních partnerů.

Akceptací těchto podmínek Provozovatel ubytovacího zařízení vyslovuje svůj souhlas s tím, že Poskytovatel je oprávněn zaslat mu obchodní sdělení o svých jiných provozovaných službách či produktech, jakož i o službách či produktech třetích stran. Tyto

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18. dubna 2014.